Cách lắp đặt - thi công LED bầu trời sao cho xe ô tô

dongduongvn
Thứ Bảy, 10/09/2022

Có hai phương pháp lắp đặt - thi công LED bầu trời sao cho xe ô tô:

Phương pháp 1: Sử dụng sợi quang

Phương pháp này là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Sợi quang là một loại vật liệu dẫn sáng, có thể truyền ánh sáng từ nguồn phát đến các điểm khác nhau mà không cần dây dẫn.

 1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu:

  • Sợi quang LED bầu trời sao
  • Nguồn phát ánh sáng LED
  • Máy khoan
  • Mũi khoan chuyên dụng
  • Keo sữa
  • Remote điều khiển
 2. Khoan lỗ trên trần xe:

  • Khoan lỗ trên trần xe theo vị trí của các ngôi sao.
  • Sử dụng mũi khoan chuyên dụng để đảm bảo lỗ khoan có kích thước phù hợp với sợi quang.
 3. Xỏ sợi quang qua lỗ khoan:

  • Xỏ sợi quang qua lỗ khoan, sao cho đầu phát quang của sợi quang nằm ở bên trong trần xe.
  • Cố định sợi quang bằng keo sữa.
 4. Kết nối nguồn phát ánh sáng LED:

  • Kết nối nguồn phát ánh sáng LED với nguồn điện 12V của xe.
  • Điều chỉnh ánh sáng của LED theo ý muốn.

Có hai phương pháp thi công LED bầu trời sao cho xe ô tô:

Phương pháp 1: Sử dụng sợi quang

Phương pháp này là phương pháp phổ biến nhất hiện nay. Sợi quang là một loại vật liệu dẫn sáng, có thể truyền ánh sáng từ nguồn phát đến các điểm khác nhau mà không cần dây dẫn.

Các bước thi công LED bầu trời sao cho xe ô tô bằng sợi quang:

 1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu:

  • Sợi quang LED bầu trời sao
  • Nguồn phát ánh sáng LED
  • Máy khoan
  • Mũi khoan chuyên dụng
  • Keo sữa
  • Remote điều khiển
 2. Khoan lỗ trên trần xe:

  • Khoan lỗ trên trần xe theo vị trí của các ngôi sao.
  • Sử dụng mũi khoan chuyên dụng để đảm bảo lỗ khoan có kích thước phù hợp với sợi quang.
 3. Xỏ sợi quang qua lỗ khoan:

  • Xỏ sợi quang qua lỗ khoan, sao cho đầu phát quang của sợi quang nằm ở bên trong trần xe.
  • Cố định sợi quang bằng keo sữa.
 4. Kết nối nguồn phát ánh sáng LED:

  • Kết nối nguồn phát ánh sáng LED với nguồn điện 12V của xe.
  • Điều chỉnh ánh sáng của LED theo ý muốn.

Ưu điểm:

 • Chi phí thấp
 • Thi công đơn giản
 • Hiệu quả ánh sáng tốt

Nhược điểm:

 • Khả năng tùy biến thấp
 • Chỉ phù hợp với các dòng xe có trần xe phẳng

Phương pháp 2: Sử dụng đèn LED

Phương pháp này cho phép người dùng có thể tùy biến nhiều hơn về vị trí và hình dáng của các ngôi sao.

Các bước thi công LED bầu trời sao cho xe ô tô bằng đèn LED:

 1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu:

  • Đèn LED bầu trời sao
  • Nguồn phát ánh sáng LED
  • Máy khoan
  • Mũi khoan chuyên dụng
  • Keo sữa
  • Remote điều khiển
 2. Khoan lỗ trên trần xe:

  • Khoan lỗ trên trần xe theo vị trí của các ngôi sao.
  • Sử dụng mũi khoan chuyên dụng để đảm bảo lỗ khoan có kích thước phù hợp với đèn LED.
 3. Lắp đặt đèn LED vào lỗ khoan:

  • Lắp đặt đèn LED vào lỗ khoan, sao cho đèn LED nằm ở bên trong trần xe.
  • Cố định đèn LED bằng keo sữa.
 4. Kết nối nguồn phát ánh sáng LED:

  • Kết nối nguồn phát ánh sáng LED với nguồn điện 12V của xe.
  • Điều chỉnh ánh sáng của LED theo ý muốn.

Biệt dược đen tập 18